fotografija

Oskarovke na kalendaru

Nemački fotograf  Peter Lindberg fotografisao je holivudske glumice za potrebe kalendara Pirelli. Kalendar za 2017. godinu predstavljen je u Parizu. Nemački fotograf nazvao je ovaj set…