slikarstvo

Mene ako vide – vide

Mnogi slikari ne mogu da odole, a da ne ostave trag na svom stvaralaštvu. Nije im dovoljan samo potpis u uglu, već su se…