novinar

Pupinova autobiografija

“From Immigrant to Inventor” je autobiografska knjiga našeg najpoznatijeg pronalazača Mihajla Pupina (1854-1935) objavljena 1923. godine. Naredne godine za nju je dobio Pulicerovu nagradu…