karakter

Lice te odaje

Postoji jedna potpuno iracionalna, iskustveno ne uvek potvrđena i naizgled neosnovana simpatija ili antipatija prema ljudima koje prvi put sretnemo. Skloni smo da kažemo…

“Ko jaje jajetu”

Sigurno vam se u detinjstvu desilo da prilikom upoznavanja, stariji počinju čudno da vas zagledaju, unoseći vam se u lice. Oni na taj način…