instagram

Fejsbuk nam kvari babe

Svedoci smo da se sve sa vremenom neumitno menja. Jezik je dinamična kategorija koja svoju živost pokazuje svakoga dana. Kako? Razgovaram za rođenom (analognom)…

Imena društvenih mreža

Današnje generacije sklone su da život dele na onaj pre nastanka društvenih mreža i nakon toga. Nešto mlađi teško da se mogu setiti kako…