instagram

Imena društvenih mreža

Današnje generacije sklone su da život dele na onaj pre nastanka društvenih mreža i nakon toga. Nešto mlađi teško da se mogu setiti kako…