fit

Kako se motivisati?

Dok su se jele sarmice, pršutica, mazao kajmak i lizao šlag sa torte lako se donosila novogodišnja odluka da će se od te 2018….