Ko su bili dama, kralj i žandar u špilu karata?

Špil od 52 karte vodi poreklo od francuskih karata iz petnaestog veka. Od 1480. godine širom Evrope počinju da se koriste znaci srce, detelina, list i romb odnosno herc, tref, pik i karo. Na kartama sa licima pisalo je kome pripadaju.

kings

Kralj herc predstavlja Karla Velikog (742-814), čuvenog franačkog kralja krunisanog 800. godine. Otac mu je bio Pipin Mali, imao je brata Karlomana. Vladao je 46 godina, a od toga je 44 godine proveo u ratu. Sukob sa saksonskim plemenima u današnjoj severoistočnoj Nemačkoj trajao je 33 godine i smatra se najkrvavijim. Završilo se pobedom Franaka.

Kralj karo je Julije Cezar (100-44 p.n.e) rimski vojskovođa, konzul i diktator. Njegova diktatura označava kraj Rimske Republike i početak Carstva. Cezara je sa dvadeset tri uboda noževima ubila grupa senatora prilikom ulaska u Senat, 15. marta 44. p. n. e. Istorija beleži da su mu poslednje reči bile: “Zar i ti sine Brute?”

Kralj tref predstavlja Aleksandara Velikog (356-323), makedonskog kralja i čuvenog osvajača koji je pokorio Persijsko carstvo. Proširio je granice od Grčke do Indije. Nakon njegove smrti u 33 godini njegovo veliko carstvo se raspalo u ratovima njegovih naslednika koji su se zvali dijadosi. Kako je bio Aristotelov savremenik, ovaj poznati filozof brinuo je o njegovom obrazovanju. Umro je u Vavilonu 323. godine pre nove ere. Ne zna se od čega je tačno bolovao, ali se smatra da je u pitanju bila zapadnonilska groznica, ali i tifus ili malarija.

Kralj pik je izraelski kralj David (10. vek p.n.e). Prema Svetom Pismu bio je kralj Izraela i Judeje. Bio je naslednik prvog kralja Izraela – Saula, nasledio ga je sin Solomun. Pisao je brojne Psalme. Kada se izraelska vojska borila protiv filistejske, David je izazvan da se kao najsnažniji junak bori protiv Golijata, filistejskog heroja, kako bi odmerili snage. David je jednim hitcem iz praćke porazio Golijata.

queen

 

Dama herc predstavlja lepu udovicu Judit. Ona je biblijska ličnost i smatra se da nikada nije postojala. Bila je inspiracija Donatelu, Botičeliju, Karavađu, Goji, Gustavu Klimtu koji je slikajući nju započeo zlatnu eru u slikarstvu. Judit je mistična dama iz Starog zaveta koja je iskoristila svoju lepotu da zavede asirskog vojskovođu Holoferna i lukavstvo da mu tako zavedenom odseče glavu kako bi spasila svoj narod. Njeno ime na hebrejskom znači slavljena, što je i doživela, prema priči, od svog naroda.

Dama karo je Rahila, još jedna ličnost iz Biblije, bila je proročica i  druga žena proroka Jakova, majka Josifa i Venijamina.

Dama tref je Argina, a to može da bude anagram reči regina (lat. kraljica) ili iskrivljen oblik imena Argeja, kako se zvala mitološka princeza iz Arga.

Dama pik je Atena, grčka boginja mudrosti, tkanja, trezvene strane rata i zanata. Rođena je tako što je izašla iz Zevsove glave kao potpuno odrasla osoba.

 

Žandar herc je La Ir, a to je nadimak Etijena de Vinjolesa, saborca Jovanke Orleanke (1412-1431).                 jacks-playing-cards-62x90-mm-21945296

Žandar karo je grčki heroj Hektor, junak iz Homerovog epa “Ilijada”, bio je sin trojanskog kralja Prijama i Ahilov suparnik. Najznačajniji je junak u Trojanskom ratu. U Ilijadi je opisan kao simbol viteštva i omiljeni junak boga Apolona. Pošto je Hektor ubio Patrokla, Ahilovog prijatelja, Ahil rešava da mu se osveti i ubija ga u konačnom dvoboju, poslednja želja Hektora bila je da mu telo vrate u Troju.

Žandar tref je Juda Makavejski, bio je jevrejski sveštenik i heroj Makavejske pobune protiv vladavine Seleukida (1. vek p.n.e). Najveći ratnik u jevrejskoj istoriji.

Žandar pik je Holgar Danski, ličnost iz danske epske poezije, on je junak koji personifikuje danski narod, slično našem Marku Kraljeviću. Po legendi, on je sin Gudfreda, kralja Danske i imao je sina kog je ubio sin franačkog cara Karla Velikog, Karlo Mlađi. Ubio je Karla Mlađeg kako bi osvetio sina. Prema istoriji pozadina ove legende je rat kralja Gudfreda protiv Franačke, čime je zaustavljena franačka ekspanzija na Friziju i Šlezvig, nakon čega je sledilo primirje između oba vladara.

Džoker je posebna karta koja nema boju ni vrednost, a u špilu ima dva ili tri džokera. U nekim igama je džoker najjača karta jer može da zameni svaku drugu. Na karti je nacrtana dvorska luda.

 

foto: Public Domain Pictures, Reddit, 123RF.com, www.dreamstime.com

Izvor: vikipedia, nezavisne.com

 

Ostavite prvi komentar na ovaj članak