Kako prepoznati dobrog terapeuta?

Šta čini terapeuta dobrim, sajt Psychotherapy.net, pruža nam savete poznatih psihoterapeuta. Uživajte, pronađite se, vežbajte i korigujte.

Scott Miller – „Ono što pravi razliku između dobrog terapeuta i ostalih jeste šta on radi pre i posle posete klijenta.“

 • merenje ishoda terapijskih ciljeva
 • kreirajte profil vaših snaga i slabosti kao terapeuta
 • utrošite svoje vreme na pregled osnovnih sposobnosti (empatije, slušanja, stvaranje terapijskog saveza, kvaliteta saradnje). Doktor Miler objašnjava da empatija nije nešto što radiš već nešto što klijent doživljava.
 • istražujte šta „radi“, a šta „ne radi“ kod svakog klijenta
 • dozvolite klijentu da vas iznenadi
 • ispitujte, vežbajte, izvršavajte, razmislite o tome kako je funkcionisalo…

Irvin Yalom – „Najvažniji alat koji imamo kao terapeuti jeste naša vlastita ličnost.“

 • budite iskreni i otvoreni: „Ništa ne treba da se ispreči na putu stvaranja dubokog i ličnog odnosa sa klijentom“.
 • koristite taj odnos tokom terapije
 • upoznajte svoju ličnost što temeljnije
 • budite radnoznali u vezi priča vašeg klijenta
 • idite na ličnu terapiju
 • redovno idite na superviziju

Sue Johnson – „Dajte sve od sebe da usporite i idite tamo gde su ljudi.“

 • razvijajte usklađenost sa vašim klijentima: budite uključeni i emocionalno prisustni sa njima kako bi stvorili sigurnost
 • uživite se u klijentovo iskustvo: „Idite tamo gde klijent jeste i ostanite tamo sa njim.“
 • posmatrajte šta rade najbolji terapeuti i zapitajte sebe: „Šta on/ona upravo radi što pravi razliku?“
 • Snimajte svoje sesije i gledajte ih iznova i iznova: „ne znaš šta radiš dok ne pogledaš sebe“

Peter Levine – „Sve dok klijent ne doživi stabilan razvojni tok i zadovoljstvo, znam da moj posao još nije završen.“

 • podesite se i uživite u vaše senzacije i reakcije „iz stomaka“ dok slušate klijenta
 • „pusti ih da prođu kroz tebe“
 • osposobite svoje klijente tehnikama kako da obrate pažnju na telesnu svesnost
 • redovno vežbajte kako da budete u skladu sa samim sobom i da „vibrirate“ sa drugima
 • uoči i prouči najmanje 3 greške iz svake sesije

Otto Kernberg – „Mogu li pomoći klijentu izvan onoga gde sam ja?“

 • razvijte širok spektar empatije i intuicije
 • razvijajte pristup ličnim emocijama (posebno osećanjima agresije, seksualnosti i zavisnosti)
 • naučite da povezujete klijentovo iskustvo i borbe sa vašim
 • koristite zdrav razum: „budite oprezni na ono šta ne štima“
 • budite znatiželjni: svaka osoba je novi izazov
 • pokušajte da zamislite kakav bi bio vaš klijent bez njegovih problema
 • zapitajte sebe: „Da li mogu pomoći klijentu izvan onoga gde sam ja’“

Reid Wilson – „Morate srušiti klijentovu tačku gledišta koja ograničava njhove sposobnosti.“

 • pronađite teorijsku osnovu koja vam „leži“ i razvijajte se
 • razvijajte intenzivan odnos kako bi razvili poverenje: „Šta je ono što klijent govori a gde ja imam lično iskustvo?“
 • fokusirajte se na slušanje, „uđite im pod kožu“, „osetite ih u sebi“
 • budite snatiželjni
 • pohađajte ličnu terapiju
 • pratite kako drugi terapeuti rade
 • ne plašite se da uvedete humor i opuštenost; naučite da se opustite

Preveo i uskladio: Nikola Savić

foto: healthworkscollective.com

Ostavite prvi komentar na ovaj članak